top of page

מוזמנת לכרוע ללדת- שרפרף הלידה מאז ומעולםשנים רבות לפני חדרי לידה, לפני המלקחיים, לפני המוניטור, לפני אורות הזרקורים ולפני שגברים ניהלו את חדרי הלידה, נשים ילדו בבית.

מסביבן תמכו מיילדת, שכנה, בנות משפחה, נשים חכמות.

הן תמכו בעזרת מילה טובה, ניחמו בעזרת מגע, הזינו בתפילה והנחיה.

אחת הדרכים להכיל את הצירים ומהלך הלידה היא התנועתיות. הוכח במחקרים רבים, שקיימת עדיפות בלידה לתנוחות יציבות, אנכיות. אלו מאפשרות להקל את ההתמודדות עם הצירים ולקדם את מהלך הלידה באופן תקין. התינוק עובר את תעלת הלידה בדרכו החוצה. השימוש בתנועה ובכח הכבידה מאפשר לו להכנס לתעלת הלידה באופן האופטימלי עבורו.

עדיות קדומות, עוד מתקופת מצריים העתיקה ועד ימינו מציגות פתרונות מגוונים לתנוחות לידה על כסא מיוחד, כסא הלידה.

הכסא אפשר להשאר בתנוחת לידה אנכית, להשתמש בכח הגרביטציה, בתנועה ובתנוחת כריעה שנכונה ונחוצה לעיתים בלידה.

היום גם בחדרי הלידה בארץ, קיים שרפרף לידה. ניתן לבקש מהמיילדת לנסות את האפשרות ללדת בישיבה על שרפרף.

מי יתן וכל יולדת באשר היא תוכל לבחור את תנוחות הגוף הראויות והנכונות ביותר עבורה ללידה טובה.

Comments


bottom of page