top of page

קלפי "מוכנה" ללידה

קלפי מוכנה © פותחו על ידי גילה רונאל ואירה קרן

במיוחד עבור נשים בתקופת ההיריון ולקראת הלידה. הם מלווים במהלך ההריון ומעניקים השראה ברגעים המכוננים של הלידה. - מאפשרים לגעת בתכנים של המודע ושל תת-המודע

- לדייק במפגשים שלקראת הלידה ובלידה עצמה.

- עובדים על עיקרון האוטוסוגסטיה החיובית - הטמעת מושגים חיוביים ומחזקים לקראת הלידה.

לעבודה אישית, זוגית או בקבוצה

- מצורפות הנחיות והסברים

- מצורפים רלפי הנחיה למדיטציה

- מוזמנת לעבור את מסע ההיריון בליווי במיוחד שמעניקים הקלפים

לידה טובה!Comments


bottom of page