top of page

תודעת הלידה. תודעת המתחילה


מיינדפולנס ללידה

​​​​

בלילה הופיעה בכבוד והדר, בשעה טובה, נשמה טהורה וזכה לעולם.

לפנות בוקר, אני נוחתת חזרה, לטובת כוס מקיאטו ארוך

מרימה קצת את הגוף למקום הגבוה שהתרוממה אליו הנפש.

מוצאת את עצמי משתרשרת במדרונות הפייסבוק התלולים

ומשתכשכת בים של עצות אין ספור ותגובות סביב נושא ההיריון והלידה.

איך ומתי ללדת, איפה ובאילו תנוחות, מה לבלוע לפני ומה אחרי, מה הכי אבל הכי הכי חייבת ומה הכי הכי עוזר.

תודעת המתחילה. בלידה.

בספרו הידוע Zen Mind, Beginner's Mind מזכיר שונריו סוזוקי, מורה זן בכיר,

שהתודעה היחידה הרלוונטית לרגע הזה היא תודעת המתחיל,

נקיה מדעות קדומות, מציפיות ומשיפוט.

תודעת המתחיל רק נוכחת, חוקרת ומתבוננת בדברים "כפי שהם".

כמה רלוונטי לתהליך הלידה.

סוזוקי אינו מכוון בדבריו למקום של אי עשיה,

גם לא מציע לוותר על דרך החקירה והלימוד.

הכוונה המלאה תומכת ביכולת להכיר במציאות

ולפעול באופן המיטיב והרלוונטי ביותר לכל סיטואציה.

אין לנו יכולת לשלוט על התהליך, הוא מורכב מאין סוף פרמטרים והשפעות.

אחרי שהכנת את עצמך בכל דרך אפשרית, למדת, תרגלת, בחרת, קראת, שאלת,

התייעצת, התכוונת, הכנת את הגוף ואת הנפש,

מגיעה החכמה בהתגלמותה,

מגיעה העת לשכוח.

לשכוח בביטחון ובנחת,

להרפות מהמחשבה ומהתכניות,

להרפות מתוך הבנה שמאגר הידע הגדול והאין סופי,

טמון בתודעה הקולקטיבית וברחם הפרטית שלך.

אני במטיחה לך, באופן מוחלט, שמה שתכננת ללידה לא עומד לקרות.

יקרה משהו אחר.

תהיה הלידה אשר תהיה, דומה לציפיות או רחוקה מהן.

היא תהיה לידה טובה, הישארי במקום שבו הלב פתוח וקשוב,

כך תוכלי לברר לעצמך בכל רגע בחיים בכלל ובמהלך הלידה בפרט,

"מה באמת רלוונטי עבורי כרגע"?

"מה באמת מתאים עכשיו?"

כך, תוכלי להיות נוכחת באופן מלא בלידה הפרטית שלך.

אימפרוביזציה

הלידה הזו, אחת מתוך בליוני הלידות שהיו אי פעם על פני כדור הארץ,

הלידה הזו שלך, היא יחידה ומיוחדת, לא הייתה ולא תהיה כמוה מעולם.

זו תהיה הלידה הטובה שלך.

זו תהיה לידה טובה כשתהיי ערנית, שתוכלי להרגיש, להבין ולהיות זו שבוחרת.

בוחרת ללדת, לא מנוהלת ולא מיולדת.

את יודעת.

הידע טמון בתודעה הקולקטיבית וברחם הפרטית שלך.

עכשיו נותר לבחור, תוך כדי תנועה, להקשיב לאינטואיציה וללב.

אז הנה הגעתי אני, אל תפלי לבור העצה החדשה הניו אייג'ית שלי.

אני כותבת את השורות האלו, מתוך החוויה שלי, בלבד.

בסופו של לילה.

הגיחה לאויר העולם, בבושקת-מזל-אריה קטנטנה, 4.350 קג'.

בכבוד מלכות, בנחת מופלאה וללא התערבויות.

אמא שלה, הלביאה, נפרדה מהתכניות, התמסרה לזרם, לנשימה, לנחשולים, לחוויה

ובשאגת בריאה אצילה.

פתאומית לעד.

ילדה.

אז מה באמת רלוונטי עבורך כרגע?

בתודעת המתחיל יש אפשרויות רבות; בזו של המומחה מעטות" (שוּנריוּ סוזוקי)

bottom of page